Powstaną nowe mieszkania?

Gmina Prudnik zgłosiła przystąpienie do rządowego programu „Mieszkanie Plus”. W jego ramach w Prudniku może pojawić się 180 mieszkań o zróżnicowanej formie. Wiadomo już do tego, w jakim miejscu zlokalizowane mają być budynku pod lokale mieszkalne. Informację o włączeniu się owej gminy do narodowego programu przekazał w tracie mającej miejsce w sierpniu sesji Rady Miejskiej włodarz tego miasta Franciszek Fejdych. 

– Zaoferowałem do zabudowy działkę budowlaną o powierzchni około 6 ha znajdującą się przy ulicy Skowrońskiego tuż przy Powiatowej Komendy Policji. Oferujemy realizację inwestycji 180 lokali o przeróżnej strukturze – wspominał włodarz, przypominając, iż na otrzymanie mieszkania w Prudniku czeka dzisiaj 160 rodzin.

Ile czasu może trwać proces przystąpienia Prudnika do tego programu? Wstępne wykazy ziem, które mają zostać przyłączone do KZN będą stworzone w drugiej połowie listopada. Do tego czasu prezydenci, burmistrzowie oraz starostwie miejscowości funkcjonujących na prawach powiatów powinny sporządzić i dostarczyć do zweryfikowania przez wojewodę albo dyrektora KZN koncepcyjne wykazy nieruchomości Skarbu Państwa. Po skończeniu procesu sprawdzającego KZN będzie określał, czy wystąpi do danego organu o dołączenie do swoich zasobów danych nieruchomości pod budowę bloków.

Mieszkanie Plus to narodowy program przygotowany wszystkich Polaków, jednak w pierwszej kolejności ma pomagać tym, którzy nie mają możliwości starać się o kredyt hipoteczny na rynkowych zasadach. Ma opierać się w głównej mierze o tanie budownictwo krajowe i spółdzielcze. Twórcy programu chcą, by koszt przeprowadzonej budowy budynku mieszkalnego nie przekroczył kwoty 2-3 tys. zł za mkw. Z programu mają móc korzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat. Najistotniejszym kryterium jest, żeby do dnia podpisania umowy ustanowienia / przeniesienia posiadania nabywanego budynku albo mieszkania, nie pozostawały posiadaczami albo współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a kupowane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych wymagań mieszkaniowych.